Þróun og rekstur

Viðskiptaþróun er stoðsvið sem sinnir þróun þjónustu Íslandsstofu við atvinnugreinar og fyrirtæki auk þess að vinna greiningar. Sviðið ber ábyrgð á þróun á þjónustu við íslensk fyrirtæki vegna starfsemi í þróunarríkjum og víðar á Heimstorgi Íslandsstofu.

Sviðið hefur umsjón með starfi útflutnings- og markaðsráðs og ber ábyrgð á Útflutningsstefnu Íslands, innleiðingu hennar og árangursmælikvörðum. Sviðið heldur utan um innri og ytri umbótaverkefni Íslandsstofu, meðal annars rekstrartengd mál, í samstarfi við fjármála- og rekstrarsvið. Sviðið ber ábyrgð á rekstri Icelandic Trademark Holding. Þá veitir sviðið ráðgjöf varðandi fyrirkomulag og utanumhald sýninga sem Íslandsstofa tekur þátt í erlendis.

Sviðið fer með fyrirsvar vegna samkeppnishæfni Íslands í samstarfi við svið útflutnings og fjárfestinga, samskipti við opinbera aðila og heildarsamtök á vinnumarkaði. Sviðið hefur faglega umsjón með lagalegum úrlausnarefnum Íslandsstofu, annast samskipti við lögmannsstofur vegna lögfræðiþjónustu og ber ábyrgð á allri samningagerð Íslandsstofu við innlenda og erlenda aðila.

Þróun og rekstur Íslandsstofu