Markaðsverkefni

Seafood from Iceland

Seafood from Iceland

Íslensk sjávarútvegsfyrirtæki hafa sameinast undir slagorðinu Seafood from Iceland til að auka útflutningsverðmæti með einu upprunamerki.

rich text image

Jákvæðni gagnvart íslenskum sjávarafurðum

Meginmarkmið Seafood from Iceland verkefnisins er að auka virði og útflutningsverðmæti með því að auka vitund og bæta viðhorf markhóps gagnvart íslenskum sjávarafurðum. Verkefninu er einnig ætlað að kynna íslenskan uppruna og auka jákvæðni til íslenskra sjávarafurða. Um 30 íslensk fyrirtæki eru aðilar að Seafood from Iceland verkefninu, auk SFS og Íslandsstofu. Seafood from Iceland er fjármagnað af þátttökufyrirtækjunum, en auk þess lagði Íslandsstofa til aukafjárframlag þegar verkefnið fór af stað.

Í ágúst 2020 hófst markaðssókn á erlenda markaði þegar Fishmas herferðin var sett í loftið á Bretlandsmarkaði.  Tveir markhópar hafa verið skilgreindir fyrir markaðsverkefnið, “heilsumeðvitaðir foreldrar” á Bretlandsmarkaði og “erlendir ferðamenn” á Íslandi, en þar eru Bretar og Bandaríkjamenn í forgangi. Ári síðar, í september 2021 var sambærileg herferð keyrð á Frakklandsmarkaði og franskir neytendur hvattir til að elda íslenskan fisk a.m.k. tvisvar í viku. Frakkland er einnig mikilvægur markaður fyrir íslenska útflytjendur og er í dag annar stærsti markaðurinn fyrir íslenskar sjávarafurðir.

Merry Fishmas!

Íslendingar hafa löngum verið þekktir sem fiskveiðiþjóð í Bretlandi. Nýleg könnun sýndi hins vegar að vitund yngra fólks um íslenskan fisk fór minnkandi. Af þessum sökum meðal annars er ráðist í Fishmas herferðina til að auka vitund um íslenskan fisk meðal almennings. Breskir heildsalar þekkja þó fiskinn vel, enda hafa þeir átt í traustu viðskiptasambandi við íslensk fyrirtæki í áratugi.

Markaðsherferð til að hámarka virði og auka vitund um íslenskar sjávarafurðir fór af stað á Bretlandseyjum í ágúst 2020.  Yfirskrift herferðarinnar var Fishmas og var hún fyrst og fremst keyrð á samfélagsmiðlum. Father Fishmas sem Egill Ólafsson lék aðalhlutverki, ásamt íslenskum gæðafiski og er húmorinn ekki langt undan. Sjá myndband hér að neðan.


Bacalao de Islandia

Íslenskur saltfiskur hefur lengi notið vinsælda í Suður-Evrópu. Bacalao de Islandia er markaðsverkefni sem Íslandsstofa og Íslenskir saltfiskframleiðendur (ÍSF) höfðu frumkvæði að árið 2013 til kynningar á söltuðum þorskafurðum á Spáni, Portúgal og Ítalíu, og hefur fest sig í sessi síðan. Frá og með 2019 er þetta verkefni hluti af Seafood from Iceland. Ávinningur af þessu markaðssamstarfi felst í meiri slagkrafti í kynningu og samhæfingu aðila á markaði í harðnandi samkeppni.

rich text image

Tilgangur verkefnisins er að bæta samkeppnisstöðu og auka útflutningsverðmæti saltaðra þorskafurða frá Íslandi. Markmiðið er að vekja athygli á íslenskum uppruna og sérstöðu sem tengist gæðum og hreinleika og efla þannig orðspor og ímynd íslensks saltfisks enn frekar í huga kaupenda og festa í sessi núverandi og nýja neytendur.

Smakkaðu og deildu leyndarmálum íslenska þorsksins

Fjöldi íslenskra fyrirtækja með mikla reynslu og þekkingu á framleiðslu, sölu og markaðssetningu íslenskra saltfiskafurða taka þátt í verkefninu. Fyrirtækin taka ríkan þátt í mótun á áherslum og val á markaðsaðgerðum. Slagorð verkefnisins er „Smakkaðu og deildu leyndarmálum íslenska þorsksins" og er lögð áhersla á gæði, ferskleika og ábyrgar fiskveiða í allri kynningu. Undanfarin ár hefur áhersla verið lögð á eftirtaldar aðgerðir.

rich text image

Samstarf við matreiðslumenn

Síðan 2015 hefur þróast samstarf með matreiðsluskólum, enda um mikilvægan hóp að ræða. Íslenskur saltfiskur þannig verið kynntur fyrir upprennandi kokkum í hverju landi fyrir sig, með aðstoð þarlendra meistarakokka. Fram hafa farið kynningar, keppnir og jafnvel heimsóknir til Íslands.

Verkefnið á sér öfluga málsvarsmenn á öllum mörkuðum, matreiðslumenn sem hafa komið að kynningum fyrir verkefnið á ýmsum vettvangi í gegnum árin. Þetta eru kokkar sem þekkja afurðina og upprunann, auk grunnskilaboða verkefnis. Þeir hafa einnig lagt til uppskriftir sem nýtast þeim sem vilja prófa sig áfram með heimaeldamennsku.