Vitund og viðhorf markhóps | Listir og skapandi greinar

Ísland standi jafnfætis Norðurlöndum sem skapandi og framsækin þjóð

Viðmið 2030

Samanburðarvísitala: 100 eða hærra

Viðmið 2025

Samanburðarvísitala: 100 eða hærra

Staða 2023

Samanburðarvísitala: 97,9 (2,1% undir meðaltali)

Staða 2018

Samanburðarvísitala: 92,4 (7,6% undir meðaltali)

Heimsmarkmið SÞ
Athugasemdir

Spurt var (B7): „To what extent do you feel that each of these words or expressions apply to [country] as a nation? – Fashion and design, Films and filming location, Innovative and progressive a cutting-edge nation, Interesting history and culture, Literature, Music.” Teknir voru saman nokkrir þættir (sjá töflu) og fundið meðaltal, sem var síðan borið saman við Noreg, Svíþjóð, Danmörku og Finnland.*

Eining

Hlutfall svarenda sem tengja Ísland við skapandi og framsækið samfélag, samanborið við hin Norðurlöndin

Uppruni gagna

Viðhorfskönnun framkvæmd af óháðum aðila meðal neytenda á lykilmarkaðssvæðum. Nýjustu gögn frá apríl 2023. * Danmörk var ekki með í mælingum 2018 og 2019.

Samanburður Íslands við önnur Norðurlönd (vísitölumeðaltal = 100)

20182020202220242026202820300255075100
  • Raun

  • Viðmið