Náttúra og umhverfi | Orka og grænar lausnir

Ísland dragi úr losun á CO2 í samræmi við aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftslagsmálum

Viðmið 2030

2.1 milljónir tonna CO2 ígildi

Viðmið 2025

2.4 milljónir tonna CO2 ígildi

Staða 2021

2.8 milljónir tonna CO2 ígildi

Viðmiðunar gildi

Viðmiðunarárið var sett 2005: 3,2 milljónir tonna CO2 ígildi.

Heimsmarkmið SÞ
Athugasemdir

Í aðgerðaáætlun stjórnvalda er stefnt að 35% samdrætti í losun milli 2005 og 2030. Ísland setti sameiginleg markmið með Evrópusambandinu og Noregi um að draga úr losun um 55% frá 1990-2030. Margar aðgerðir í aðgerðaáætlun stjórnvalda munu ekki skila lækkun fyrr en 2025.

Eining

Árleg losun Íslands í tonnum af CO2 ígildum sem fellur undir skuldbindingar Íslands skv. Parísarsamningnum (þ.e. án ETS sem er undir fjölþjóðlegu kerfi með sjálfstæð markmið um samdrátt)

Uppruni gagna

Aðgerðaáætlun stjórnvalda í loftlagsmálum www.co2.is. Gögn eru uppfærð árlega af Umhverfisstofnun og byggt er á 2 ára gögnum. 

Árleg losun Íslands í milljón tonnum af CO2 ígildum

201820202022202420262028203000.751.52.253
  • Raun

  • Viðmið