Hvetjum til framlags atvinnulífsins til þróunarsamvinnu

Heims­mark­miða­sjóður atvinnu­lífs

Heims­mark­miða­sjóður atvinnu­lífs

Verkefni skulu jafnan styðja við áttunda heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæran hagvöxt og mannsæmandi atvinnutækifæri, auk þess að hafa tengingu við önnur heimsmarkmið sem Ísland leggur áherslu á í þróunarsamvinnu sinni.

Markmið sjóðsins er að hvetja til þátttöku og framlags atvinnulífsins til þróunarsamvinnu. Þróunarlöndin kalla sjálf eftir slíkri þátttöku til að þekking og drifkraftur atvinnulífsins stuðli að framþróun í þróunarlöndum. Íslensk fyrirtæki búa yfir dýrmætri þekkingu sem getur nýst í þessum tilgangi. Verkefni skulu jafnan styðja við áttunda heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæran hagvöxt og mannsæmandi atvinnutækifæri, auk þess að hafa tengingu við önnur heimsmarkmið sem Ísland leggur áherslu á í þróunarsamvinnu sinni. Virðing fyrir alþjóðlegum skuldbindingum, m.a. á sviði mannréttinda, umhverfis- og atvinnumála, skal ævinlega í heiðri höfð.

Fjárhæð styrkja:  Fjárhæð til einstakra verkefna nemur hæst 30 m.kr. yfir þriggja ára tímabil en getur ekki orðið meira en helmingur af heildarkostnaði verkefnis. Því þarf fyrirtækið og samstarfsaðilar þess í þróunarríkinu að leggja fram sama eða hærra framlag en styrkfjárhæðinni nemur svo sem í formi efnis, vinnu eða ráðgjafar.

Lönd: Sjóðurinn veitir styrki til verkefna í fátækari þróunarríkjum og smáeyþróunarríkjum (sjá lista yfir löndin).

Samstarfsaðili í þróunarlandi: Öll íslensk fyrirtæki sem eru opinberlega skráð geta sótt í sjóðinn.Verkefni þurfa að vera unnin í samvinnu við fyrirtæki, stofnun eða stjórnvöld í þróunarlandi, þ.e. íslenska fyrirtækið verður að vera í samstarfi við fyrirtæki eða stofnun í þróunarlandinu. Íslensku fyrirtækin geta einnig unnið verkefnin í samvinnu við önnur íslensk fyrirtæki sem og háskóla og félagasamtök (sjá einnig um styrki til félagasamtaka). 

Ertu tilbúinn? Miklu skiptir að fyrirtæki hafi reynslu og kunnáttu við framkvæmd sambærilegra verkefna, einkum í þróunarlöndum. Þá skiptir máli að sú vara eða þekking sem verkefni byggist á hafi náð þroska og að fyrirtækið sé tilbúið að taka þátt í starfsemi í fjarlægum löndum. Ef fyrirtæki þitt er yngra en fimm ára og hugmynd er á frumstigi er bent á smærri styrki, í gegnum Þróunarfræ, hjá Tækniþróunarsjóði

Tengiliður: Nánari upplýsingar um sjóðinn má nálgast á hjá utanríkisráðuneytinu á netfanginu atvinnulifssjodur@utn.is.

Nánar um sjóðinn: Formlegt nafn sjóðsins er Heimsmarkmiðasjóður atvinnulífs um þróunarsamvinnu og er hann staðsettur hjá utanríkisráðuneytinu.

Fyrri styrkveitingar: Sjóðurinn hefur þegar veitt styrki til nær30 íslenskra fyrirtækja frá því hann var stofnaður 2018. Dæmi um fyrirtæki sem hlotið hafa styrk úr sjóðnum má nefna Kerecis, 66°66° Norður og UN WomenNorður og UN Women og Fisheries Technologies (sjá ítarlegri lista á vef utanríkisráðuneytisins hér). Mörg þessara verkefna eru enn í gangi - sjá m.a. umfjöllun um verkefni Áveitunnar, BBA / Fjeldco og Creditinfo hér á Heimstorginu.

NÁNAR Á VEF UTANRÍKISRÁÐUNEYTISINS

Heimsmarkmiðasjóður atvinnulífs

Sjá meira