31. ágúst 2023

Öflugur greinandi óskast

Ljósmynd

Íslandsstofa leitar að öflugum sérfræðingi með brennandi áhuga á hagtölum og útflutningi, árangursmælikvörðum, greiningum og miðlun tölulegra upplýsinga.

Starfið heyrir undir svið reksturs og viðskiptaþróunar hjá Íslandsstofu. Starfið felur meðal annars í sér greiningu, úrvinnslu og framsetningu tölulegra upplýsinga ásamt þróun og framsetningu árangursmælikvarða á sviðum sem tengjast starfsemi Íslandsstofu og útflutningsstefnu Íslands.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Greining, úrvinnsla og framsetning upplýsinga á sviði útflutningstölfræði, erlendra fjárfestinga, ferðaþjónustu og öðrum sviðum sem tengjast starfsemi Íslandstofu.

 • Skilgreining og framsetning árangursmælikvarða sem styðja við starfsemi Íslandsstofu og útflutningsstefnu atvinnulífs og stjórnvalda.

 • Samskipti og samvinna við hagaðila varðandi tölfræðigreiningar og framsetningu upplýsinga á sviðum sem tengjast starfsemi Íslandsstofu.

 • Umsjón með gagnabönkum sem Íslandsstofa hefur aðgang að og notkun þeirra.

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Haldgóð reynsla af greiningum, vinnslu tölfræðiupplýsinga og mótun árangursmælikvarða.

 • Menntun sem nýtist í starfi, t.d. á sviði tölfræði, verkfræði, tölvunarfræði eða hagfræði.

 • Hæfni til að setja greiningar fram með skýrum og áhugaverðum hætti í skýrslum, á vef og í kynningum.

 • Hæfni til að koma fram og kynna niðurstöður greininga á íslensku og ensku.

 • Framúrskarandi ensku- og íslenskukunnátta skilyrði, kunnátta í norðurlandamáli er kostur.

 • Frumkvæði, metnaður, færni í að starfa í hóp og góð samskiptahæfni.

 • Brennandi áhugi á íslensku viðskiptalífi og starfssviði Íslandsstofu.

Umsóknir og nánari upplýsingar má finna á Alfreð.is

Umsóknarfrestur er til 10. september. Nánari upplýsingar veitir Brynhildur Georgsdóttir, forstöðumaður á sviði reksturs og þróunar, brynhildur@islandsstofa.is

Öflugur greinandi óskast

Sjá allar fréttir