Efnahagur | Hugvit og tækni

Erlend fjárfesting í tækni-, þekkingar-, og þjónustugreinum nái yfir 200 ma.kr.

Viðmið 2030

200 ma.kr.

Viðmið 2025

100 ma.kr.

Staða 2021

41,4 ma.kr.

Staða 2018

20 ma.kr.

Heimsmarkmið SÞ
Athugasemdir

Miðað er við uppsafnaðar fjárfestingar þar sem sveiflur geta verið miklar milli ára vegna einstakra viðskipta. Öll erlend fjárfesting er talin með þótt hún nái ekki 10% eignarhlut sem almennt er miðað við sem beina erlenda fjárfestingu.

Eining

Uppsöfnuð fjárfesting í milljörðum króna

Uppruni gagna

Pitchbook

Erlend fjárfesting í tækni-, þekkingar-, og þjónustugreinum (uppsafnað ma.kr.)

2018202020222024202620282030050100150200
  • Raun

  • Viðmið