Ársreikn­ingur 2021

Rekstrarreikningur ársins 2021

(Rekstrartap), rekstrarhagnaður ársins

Rekstrartekjur

2.301.625.205

Söluhagnaður fastafjármuna

0

Kynningar- og markaðsstarf

(1.835.143.161)

Laun og launatengd gjöld

(658.884.387)

Annar rekstrarkostnaður

(189.755.096)

Afskriftir fastafjármuna

(10.824.363)

(392.981.802)

Fjármunatekjur

6.201.624

Fjármagnsgjöld

(4.884.229)

(391.844.407)

Efnahagsreikningur ársins 2021

Eignir - fastafjármunir

Varanlegir rekstrarfjármunir

84.793.784

84.793.784

Eignir - veltufjármunir

Viðskiptakröfur

113.516.489

Aðrar skammtímakröfur

20.487.280

Eignfært vegna verkefna

17.612.310

Markaðsverðbréf

80.067.886

Sjóður og bankainnistæður

414.358.125

646.042.090

Eignir

730.835.874

Eigið fé

Óráðstafað eigið fé

480.243.665

480.243.665

Skammtímaskuldir

Viðskiptaskuldir

138.169.566

Aðrar skammtímaskuldir

112.422.643

250.592.209

Eigið fé og skuldir

730.835.874

Business Iceland

Gróska

Bjargargata 1, 102 Reykjavík - 4. floor

Telephone +354 511 4000

About Business Iceland

Employees

Persónuverndarstefna

Jafnréttisstefna

Sjálfbærnistefna

Framtíðarstefna

Samstarf um verðlaun

Þjónusta

Útflutningsþjónusta

Heimstorgið

Erlendar fjárfestingar

Markaðsverkefni

Sýningar

Allur réttur áskilinn