Ljósmynd

Sjálf­bærni­skýrsla

Sjálf­bærni­skýrsla

Til að styðja við framtíðarsýnina er mikilvægt að allt starf Íslandsstofu byggi á gildum sjálfbærni og sé til fyrirmyndar í umhverfis- og loftslagsmálum, bæði innan og utan vinnustaðarins. 

Sjálfbærnistefna

Samkvæmt langtímastefnumótun atvinnulífs og stjórnvalda um markaðssetningu og útflutning á íslenskum vörum, þjónustu og menningu hefur verið sett fram sú framtíðarsýn að Ísland verði þekkt sem leiðandi land á sviði sjálfbærni.​  

Til að styðja við framtíðarsýnina er mikilvægt að allt starf Íslandsstofu byggi á gildum sjálfbærni og sé til fyrirmyndar í umhverfis- og loftslagsmálum, bæði innan og utan vinnustaðarins.   

Íslandsstofa leggur ríka áherslu á að starfsemi hennar og starfhættir styðji við þá framtíðarsýn fyrir íslenskan útflutning að Ísland verði þekkt sem leiðandi land í sjálfbærni. Það gerir Íslandsstofa meðal annars með því að vera fyrirmynd hvað varðar sjálfbærni í rekstri. Með sjálfbærni er að auki staðinn vörður um getuna til að sinna mikilvægu hlutverki stofunnar og verðmæti fyrir haghafa til lengri tíma.  

Tilgangur og markmið sjálfbærnistefnu er einna helst að tryggja að sjálfbærni sé höfð að leiðarljósi í allri starfsemi Íslandsstofu. Sjálfbærnistefnan felur bæði í sér yfirlýsingu um sjálfbærni og er um rammi fyrir undirstefnur er tengjast umhverfi, félagslegum þáttum og stjórnarháttum. Hér á eftir er nánari lýsing á undirstefnum í hverjum þætti fyrir. ​ 

Unnið er að innleiðingu stefnunnar með stuðningi Bravo.Earth og eru UFS viðmið Nasdaq um sjálfbæran rekstur höfð til hliðsjónar.

Íslandsstofa er aðili að Festu, miðstöð um samfélagsábyrgð og sjálfbærni. Íslandsstofa hefur verið aðili að Global Compact - sáttmála Sameinuðu þjóðanna um samfélagsábyrgð og ábyrga viðskiptahætti - frá árinu 2009 og lýsir yfir áframhaldandi stuðningi við hin 10 meginmarkmið verkefnisins.

Umhverfi 

Íslandsstofa leggur áherslu á að vera til fyrirmyndar í umhverfis- og loftslagsmálum. Hugað er að sjálfbærni í öllum störfum á vegum Íslandsstofa og unnið eftir metnaðarfullum stefnum um umhverfis- og loftslagsmál og sjálfbærni.

Íslandsstofa leggur áherslu á að halda neikvæðum umhverfisáhrifum af starfseminni í lágmarki. Losun gróðurhúsalofttegunda er mæld og birt árlega.  Íslandsstofa hefur sett sér umhverfis- og loftslagsstefnu og vinnur að innleiðingu Grænna Skrefa.​ 

Íslandsstofa kolefnisjafnar hefðbundna starfsemi Íslandsstofu, þ.e. vegna raforkunotkunar, hita, úrgangs, flugferða og ferða starfsmanna til og frá vinnu (umfang 2 og 3). Starfsemin er kolefnisjöfnuð í gegnum Kolvið. 

Íslandsstofa leggur áherslu á að greina og þekkja hvernig loftslagsmál og önnur umhverfismál geta haft bein og óbein áhrif á reksturinn og þar með getu Íslandsstofu til að sinna sínu hlutverki. Með þeim hætti vill Íslandsstofa bregðast við og milda áhrifin eftir því sem við á.  

Íslandsstofa hefur sett sér eftirfarandi markmið í umhverfis- og loftslagsmálum:

  • Árið 2030 hefur Íslandsstofu dregið úr losun  gróðurhúsalofttegunda um 40%, miðað við 2019.  

  • Íslandsstofa er með virka innkaupastefnu sem samræmist umhverfis- og loftlagsmarkmiðum

  • Íslandsstofa leggur áherslu á að engin sóun sé vegna sýninga. 

  • Íslandsstofa vinnur eftir skýrri fræðslustefnu fyrir starfsfólk í umhverfis- og loftlagsmálum. 

  • Íslandsstofa leitast við að vinna eingöngu með þeim sem hafa yfirlýsta stefnu í umhverfis- og loftlagsmálum. 

  • Starfsfólk Íslandsstofu lágmarkar umhverfisspor sitt á ferðalögum. 

  • Íslandsstofa er hreyfiafl sem sem styður við aukna sjálfbærni í íslensku atvinnulífi. 

Neðangreindar upplýsingar um árangur í umhverfismálum eru birtar samkvæmt UFS viðmiðum Nasdaq um sjálfbæran rekstur.

rich text image

Félagslegir þættir 

Íslandsstofa leggur áherslu á starfsumhverfi sem laðar að og heldur í framúrskarandi starfsfólk. Kjörorð mannauðsstefnunnar eru „​​​​​​​Hjá okkur verða hugmyndir til og komast í framkvæmd​​​​​​​“. Vinnustaðurinn er kraumandi suðupottur af sérþekkingu og jafnframt umvefjandi, skemmtilegur, krefjandi, alþjóðlegur og skapandi. ​ 

Íslandsstofa leggur áherslu á virðingu, jafnrétti, heilsu og öryggi og líður ekki fordóma, áreitni og einelti.  

Sjá nánar í mannauðsstefnu​ og jafnréttisstefnu. Auk þess starfar Íslandsstofa eftir fjarvinnustefnu og heilsustefnu. 

Neðangreindar upplýsingar um árangur í félagslegum þáttum eru birtar samkvæmt UFS viðmiðum Nasdaq um sjálfbæran rekstur.

rich text image

Stjórnarhættir 

Stjórn Íslandsstofu leggur áherslu á góða stjórnarhætti og að þeir samræmist þeim lögum og reglum sem um starfsemina gilda. 

Siðareglur Íslandsstofu gilda um starfsemina, starfsmenn, stjórnendur og verktaka sem sinna verkefnum á vegum Íslandsstofu. Reglurnar eru leiðbeinandi við framkvæmd daglegra starfa með hagsmuni Íslandsstofu og viðskiptavina hennar að leiðarljósi.​ 

Íslandsstofa hefur sett sér persónuverndarstefnu sem lýsir því hvernig Íslandsstofa meðhöndlar persónuupplýsingar starfsmanna, viðskiptavina, verktaka og annarra einstaklinga.  

Lesa má nánar um siðareglur Íslandsstofu, hæfisreglur stjórnenda​, og persónuverndarstefnu

Neðangreindar upplýsingar um stjórnarhætti eru birtar samkvæmt UFS viðmiðum Nasdaq um sjálfbæran rekstur

rich text image
Sjálfbærnistefna Íslandsstofu 2023

Meira frá ársskýrslu 2023

    Aftur í ársskýrslu