Upplýs­ingar úr ársreikn­ingi

Rekstrarreikningur ársins 2023

2023

2022

Rekstrartekjur

2.197.568.051

2.636.857.928

Kynningar- og markaðsstarf

(1.362.130.022)

(1.860.170.951)

Laun og launatengd gjöld

(759.119.851)

(695.209.349)

Annar rekstrarkostnaður

(199.741.454)

(185.805.776)

Afskriftir fastafjármuna

(33.480.751)

(30.563.328)

(156.904.027)

(134.891.476)

2023

2022

Fjármunatekjur

19.437.628

7.764.085

Fjármagnsgjöld

(7.406.607)

(4.030.660)

(144.873.996)

(131.158.051)

Efnahagsreikningur ársins 2023

Eignir - fastafjármunir

2023

2023

Varanlegir rekstrarfjármunir

49.279.617

76.112.911

49.279.617

76.112.911

Eignir - veltufjármunir

2023

2022

Viðskiptakröfur

94.858.021

118.770.253

Aðrar skammtímakröfur

6.022.574

4.807.060

Eignfært vegna verkefna

110.769.349

55.213.883

Markaðsverðbréf

81.240.929

202.253.483

Sjóður og bankainnistæður

123.618.913

152.411.234

416.509.786

533.455.913

Eignir

2023

2022

465.789.403

609.568.824

Eigið fé

2023

2022

Óráðstafað eigið fé

204.212.608

349.085.614

204.212.608

349.085.614

Skammtímaskuldir

2023

2022

Viðskiptaskuldir

138.074.136

153.962.374

Aðrar skammtímaskuldir

123.502.659

106.520.836

261.576.795

260.483.210

Eigið fé og skuldir

2023

2023

465.789.403

609.568.824