Ársskýrsla Íslandsstofu

2022

ársskýrsla íslandsstofu 2022

Tölur úr markaðsstarfinu

Íslandsstofa rekur ýmis markaðsverkefni í þágu íslenskra útflutningsgreina í samstarfi við innlenda og erlenda hagaðila.

Skoða markaðsstarfið á árinu

2300

Umfjallanir í erlendum miðlum á árinu

40 milljón

Áhorf á kynningarmyndbönd

4,3 milljarðar

Snertingar við markhópa á árinu

feature image

Ávarp formanns og framkvæmdastjóra

Sjálfbær vöxtur til framtíðar

Ímynd og traust eru huglægir þættir sem munu skipta miklu máli fyrir öflun útflutningstekna í framtíðinni. Við eigum greiðari leið inn á markaði og sækjum hærri verð fyrir okkar afurðir í krafti jákvæðrar ímyndar landsins og þess mikla trausts sem til okkar er borið, sem hyggin og ábyrg þjóð.

Lesa ávarp formanns og framkvæmdastjóra Íslandsstofu

feature image

Útflutningur

Áherslur í útflutningi

Starfsemi Íslandsstofu miðar við sex áherslugreinar í útflutningi. Mikil fjölbreytni og umsvif einkenndu síðastliðið ár, öflugt markaðsstarf var unnið að venju og ný markaðsverkefni litu dagsins ljós. Hér má skoða starfsemi Íslandsstofu á árinu fyrir áherslurnar sex.

Sjá starfsemina á árinu

feature image

Markaðsverkefni

Markaðsstarfið

Á árinu 2022 var unnið ötult markaðsstarf, bæði þvert á áherslur og fyrir einstakar útflutningsgreinar. Stærsta verkefnið er Ísland - Saman í sókn sem hefur þann tilgang að auka eftirspurn eftir íslenskri ferðaþjónustu, styrkja ímynd Íslands sem áfangastaðar og viðhalda samkeppnisstöðu íslenskrar ferðaþjónustu og annarra útflutningsgreina.

Sjá árangur af markaðsstarfi okkar á árinu

feature image

Þjónusta

Þjónustuframboð

Íslandsstofa býr að víðtæku neti sérfræðinga Íslandsstofu, auk viðskiptafulltrúa utanríkisþjónustunnar, erlendra ráðgjafa, og þjónustu viðskiptafulltrúa á vegum Business Sweden. Íslandsstofa starfar í samræmi við samþykkta stefnu stjórnvalda um beinar erlendar fjárfestingar. Heimstorg Íslandsstofu miðlar sérþekkingu og leiðbeiningum um samstarf í þróunarlöndum.

Lesa meira um þjónustuframboð Íslandsstofu

feature image

Ársreikningur

Ársreikningur Íslandsstofu

Ársreikningur Íslandsstofu gefur góða sýn yfir stöðu Íslandsstofu í árslok 2022, rekstrarárangur og fjárhagslega þróun á árinu. Hér má sjá upplýsingar úr ársreikningi.

Skoða ársreikning 2022

feature image

Sjálfbærni

Sjálfbærni og loftslagsmál

Íslandsstofa leggur áherslu á að vera til fyrirmyndar í umhverfis- og loftslagsmálum. Hugað er að sjálfbærni í öllum störfum á vegum Íslandsstofa og unnið eftir metnaðarfullum stefnum um umhverfis- og loftslagsmál og sjálfbærni. Birtar eru upplýsingar samkvæmt UFS viðmiðum Nasdaq um sjálfbæran rekstur til þess styðja við skuldbindingar Íslandsstofu á þessu sviði.  

Lesa meira um sjálfbærnistefnuna

Ársskýrsla Íslandsstofu