Loading…

Markaðsupplýsingar

Við veitum margvíslega aðstoð við öflun markaðsupplýsinga sem nýtast við greiningu erlendra markaða. Íslandsstofa hefur einnig aðgang að gagnabönkum sem gott er að nota við að greina markaði og einstaka þætti á þeim. 

Gagnabankar

Við veitum aðgang að gagnabönkum þar sem margs konar markaðsupplýsingar er að finna, meðal annars um neytendavörur, smásölu, markhópa og neytendahegðun auk upplýsinga um einstök fyrirtæki og viðskiptaumhverfi.

Gagnabankar

Lykiltölur um markaði

Íslandsstofa hefur tekið saman lykiltölur um markaði og sett saman í gagnatorg þar sem með auðveldum hætti má bera saman helstu útflutningsmarkaði Íslands. Þar er m.a. að finna tölur yfir verga landsframleiðslu á einstakling, verðbólgu, atvinnuleysi og fleiri handhægar upplýsingar sem nýst geta við útflutning. Hægt er að sækja þessar upplýsingar á gagnatorginu og skoða þær með gagnvirkum hætti.

Lykiltölur um markaði

Tollar og fríverslun

Ísland hefur gert fríverslunarsamninga við viðskiptalönd víða um heim og því eru í mörgum tilvikum ekki lagðir tollar á íslenskar vörur sem fluttar eru til viðkomandi landa.

Tollar og fríverslun

Algengar spurningar

Algengar spurningar sem varða útflutning á vörum og þjónustu.

Algengar spurningar