Loading…

Skýrslur

Skýrslur frá Íslandsstofu


Viðhorf erlendra söluaðila (2018)

Spurningakönnun framkvæmd í janúar 2018 meðal erlendra söluaðila á póstlista Íslandsstofu sem telur 4500 aðila.

Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna (ensk útgáfa að neðan)
Survey for travel professionals, 2018

Markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu (2017)

Greining á markhópum sem þykja hvað ákjósanlegastir fyrir íslenska ferðaþjónustu. Verkefnið var unnið í samvinnu við Háskólann á Bifröst, Háskólann á Akureyri og Rannsóknarmiðstöð ferðamála (RMF).


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Viðhorf erlendra söluaðila (2017)

Spurningakönnun framkvæmd í júní 2017 meðal erlendra söluaðila á póstlista Íslandsstofu sem telur 4500 aðila.

Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Viðhorf erlendra söluaðila (2016)

Spurningakönnun framkvæmd í desember 2016 á meðal erlendra söluaðila á póstlista Íslandsstofu sem telur 4500 aðila.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Kortlagning jarðvarmageirans á Íslandi (2016)

Markmiðið var að kortleggja starfsemi fyrirtækjanna og markaðsstarf þeirra erlendis með það fyrir augum að skoða tækifæri á samstarfi. Ráðinn var sérstakur verkefnastjóri til verksins og byggja niðurstöður hans á upplýsingum frá rúmlega 50 aðilum í greininni. 


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Útvistun - er Ísland samkeppnishæft? (2015)

Niðurstöðum úttektar á samkeppnishæfni Íslands varðandi alþjóðlega útvistun sem framkvæmd var af Scott Madden Inc. Þar voru skoðaðir styrkleikar og möguleg sérstaða Íslands með tilliti til útvistunar verkefna erlendra fyrirtækja á sviði þjónustuiðnaðar (Shared Services and Outsourcing). Einnig var leitað svara við því hvort tækifæri séu til að laða til landsins beina erlenda fjárfestingu þessu tengda. 


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Útflutningur íslenskra matvæla: Stöðugreining - tækifæri - framtíðarsýn (2015)

Kortlagning íslenskra matvælafyrirtækja. Tilgangur kortlagningarinnar var m.a. að gefa yfirsýn og innsýn í framleiðslugreinar matvæla, kanna stöðu útflutnings og helstu útflutningsmarkaði, kanna þörf á handleiðslu og áhuga fyrirtækja í greininni á að taka þátt í samstarfi í markaðsverkefnum erlendis. 

Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Tölfræðigreining á útflutningi íslenskra matvæla (september 2015).

Greining á núverandi stöðu útflutnings matvæla og þróun síðustu ára. Framkvæmd af Bryndísi Eiríksdóttur.

Niðurstöður spurningakönnunar meðal matvælafyrirtækja á Íslandi (júní 2015). Spurningakönnunin var framkvæmd af Gallup og er hluti af kortlagningu íslenskra matvælafyrirtækja. 

Kortlagning á heilbrigðistækni á Íslandi (2015)

Lögð var áhersla á fyrirtæki sem eru í útflutningi, eða stefna á útflutning á næstu tveimur árum. Fyrirtækin framleiða annars vegar lækningatæki og hins vegar hugbúnaðarlausnir fyrir heilbrigðistækni. Tilgangur kortlagningarinnar var að skoða stöðu fyrirtækjanna, helstu markaðssvæði, þarfir, hindranir o.fl. 


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Einstök íslensk upplifun - Vegur til vaxtar (2015)

Upplifunarhandbók unnin af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samvinnu við Íslandsstofu, Markaðsstofu Norðurlands og markaðsstofur landshlutanna. Tilgangurinn er að aðstoða fyrirtæki við að auka tekjumöguleika sína með áherslu á upplifun ferðamanna og tengja betur vöruþróun fyrirtækja við markaðsáherslur Íslandsstofu.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Kortlagning á finnska markaðnum (2014)

Skýrsla unnin í samstarfi við sendiráðið í Helsinki um útflutningtækifæri í Finnlandi (enska).


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Græn tækni - Sóknarfæri (2013)

Skýrslan er unnin í tengslum við verkefnið “CleanTech sóknarfæri”. Markmið verkefnisins er að kortleggja stöðu grænnar tækni á Íslandi í dag og fá yfirsýn yfir umfang, hindranir og sóknarfæri.  


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Heildarúttekt á íslenskri ferðaþjónustu (2013)

Í maí 2012 réð Íslandsstofa, með styrk frá verkefni um eflingu græna hagkerfisins, alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið PKF til að kortleggja stöðu íslenskrar ferðaþjónustu í heild (master mapping) og skoða tækifæri og þörf á beinum erlendum fjárfestingum í greininni. 

Heildarúttekt á íslenskri ferðaþjónustu 2013 (heildarskýrsla, ensk útgáfa) 

Kortlagning útflutningsfyrirtækja með íslenskar náttúruvörur (2013)

Skýrsla um íslensk útflutningsfyrirtæki sem nota útdrætti úr jurtum, dýrum, örverum og steinefnum í framleiðslu sína.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Kortlagning UT geirans (2012) 

Skýrsla um eflingu samstarfs útflutningsfyrirtækja í hugbúnaðariðnaði með klasa hugmyndafræði að leiðarljósi, unnin 2012.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011)

Skýrsla frá 2011 um efnahagsleg verðmæti skapandi greina.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna