Loading…

Skýrslur

Skýrslur frá Íslandsstofu


Viðhorfskönnun meðal erlendra söluaðila um íslenska ferðaþjónustu

Viðhorfskönnunin var framkvæmd í júlí og ágúst 2018 meðal erlendra söluaðila sem selja ferðir til Íslands.

Smellið á myndina hér að ofan til að lesa eða sækja skýrsluna


Vottanir og upprunamerkingar matvæla

Niðurstöður greiningar á vottunum og upprunamerkingum matvæla á Íslandi. Oddný Anna Björnsdóttir framkvæmdi greininguna fyrir Íslandsstofu.

Smellið á myndina hér að ofan til að lesa eða sækja skýrsluna


Kínverskir ferðamenn - tækifæri fyrir Norðurlöndin

Norðurlöndin gerðu markaðsgreiningu í Kína þar sem markmiðið var að kanna betur tækifærin og sjá hvaða sameiginlegu hagsmunir eru til staðar til að nýta í markaðssókn.
Að verkefninu komu Íslandsstofa, Innovation Norway, Visit Denmark, Visit Finland, Visit Sweden, Visit Faroe Islands, Visit Greenland og Visit Åland.

Smellið á myndina hér að ofan til að lesa eða sækja skýrslunaTjón útflytjenda vegna vanefnda Eða svika

Íslandsstofa framkvæmdi könnun þar skoðað var hversu háum fjárhæðum útflytjendur tapa árlega vegna vanefnda eða svika erlendra kaupenda. Markmiðið með gerð skýrslunnar er að nýta reynslu fyrirtækja af tjónum sem þessum til að finna leiðir til að lækka eða koma í veg fyrir slíkan kostnað. Rætt var við 40 útflutningsfyrirtæki og í skýrslunni má m.a. finna ráðleggingar þeirra varðandi málefnið. 

Smellið á myndina hér að ofan til að lesa eða sækja skýrslunaBanka- og millifærslukostnaður íslenskra útflutningsfyrirtækja

Markmiðið með gerð skýrslunnar var að kanna hversu háum fjárhæðum íslensk fyrirtæki í útflutningsrekstri verja í banka- og millifærslukostnað. Í skýrslunni má einnig finna ítarlega umfjöllun um fjártækni hér á landi og erlendis. Fjallað er um möguleg tækifæri sem fjártækni býður upp á fyrir útflytjendur, sérstaklega í kjölfar nýrra laga frá Evrópusambandinu (PSD2) sem munu greiða leiðina fyrir fjártæknifyrirtæki á fjármálamarkaði innan Evrópu.


Smellið á myndina hér að ofan til að lesa eða sækja skýrsluna


markaðseinkunn 2018: íslensk ferðaþjónusta

Íslandsstofa hefur unnið að samþættu einkunnakerfi sem hugsað er sem ráðgefandi mat á markaðssvæðum fyrir íslenska ferðaþjónustu. Metin voru alls 32 markaðssvæði í Ameríku, Evrópu, Asíu og Ástralíu. Fjöldi markaðssvæða takmarkaðist aðallega af aðgengi að gögnum fyrir tilsvarandi markaðssvæði. Megintilgangur þessarar vinnu er að þróa tól til að auðvelda hagsmunaaðilum með samtal og ákvörðunartöku þegar kemur að vali á markaðssvæðum með það að markmiði að nýta betur þau tækifæri sem bjóðast og skapa meiri tekjur fyrir íslenskt samfélag.

Smellið á myndina hér að ofan til að lesa eða sækja skýrsluna

Viðhorf erlendra söluaðila (2018)

Spurningakönnun framkvæmd í janúar 2018 meðal erlendra söluaðila á póstlista Íslandsstofu sem telur 4500 aðila.

Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna (ensk útgáfa að neðan)
Survey for travel professionals, 2018


Markhópar fyrir íslenska ferðaþjónustu (2017)

Greining á markhópum sem þykja hvað ákjósanlegastir fyrir íslenska ferðaþjónustu. Verkefnið var unnið í samvinnu við Háskólann á Bifröst, Háskólann á Akureyri og Rannsóknarmiðstöð ferðamála (RMF).


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Útflutningur á íslenskum matvælum 2007-2017

Samantekt á útflutningi matvæla frá Íslandi á tíu ára tímabili frá 2007-2017. Mars 2018
Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Viðhorf erlendra söluaðila (2017)

Spurningakönnun framkvæmd í júní 2017 meðal erlendra söluaðila á póstlista Íslandsstofu sem telur 4500 aðila.

Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Viðhorf erlendra söluaðila (2016)

Spurningakönnun framkvæmd í desember 2016 á meðal erlendra söluaðila á póstlista Íslandsstofu sem telur 4500 aðila.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Kortlagning jarðvarmageirans á Íslandi (2016)

Markmiðið var að kortleggja starfsemi fyrirtækjanna og markaðsstarf þeirra erlendis með það fyrir augum að skoða tækifæri á samstarfi. Ráðinn var sérstakur verkefnastjóri til verksins og byggja niðurstöður hans á upplýsingum frá rúmlega 50 aðilum í greininni. 


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Útvistun - er Ísland samkeppnishæft? (2015)

Niðurstöðum úttektar á samkeppnishæfni Íslands varðandi alþjóðlega útvistun sem framkvæmd var af Scott Madden Inc. Þar voru skoðaðir styrkleikar og möguleg sérstaða Íslands með tilliti til útvistunar verkefna erlendra fyrirtækja á sviði þjónustuiðnaðar (Shared Services and Outsourcing). Einnig var leitað svara við því hvort tækifæri séu til að laða til landsins beina erlenda fjárfestingu þessu tengda. 


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Útflutningur íslenskra matvæla: Stöðugreining - tækifæri - framtíðarsýn (2015)

Kortlagning íslenskra matvælafyrirtækja. Tilgangur kortlagningarinnar var m.a. að gefa yfirsýn og innsýn í framleiðslugreinar matvæla, kanna stöðu útflutnings og helstu útflutningsmarkaði, kanna þörf á handleiðslu og áhuga fyrirtækja í greininni á að taka þátt í samstarfi í markaðsverkefnum erlendis. 

Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Tölfræðigreining á útflutningi íslenskra matvæla (september 2015).

Greining á núverandi stöðu útflutnings matvæla og þróun síðustu ára. Framkvæmd af Bryndísi Eiríksdóttur.

Niðurstöður spurningakönnunar meðal matvælafyrirtækja á Íslandi (júní 2015). Spurningakönnunin var framkvæmd af Gallup og er hluti af kortlagningu íslenskra matvælafyrirtækja. 


Kortlagning á heilbrigðistækni á Íslandi (2015)

Lögð var áhersla á fyrirtæki sem eru í útflutningi, eða stefna á útflutning á næstu tveimur árum. Fyrirtækin framleiða annars vegar lækningatæki og hins vegar hugbúnaðarlausnir fyrir heilbrigðistækni. Tilgangur kortlagningarinnar var að skoða stöðu fyrirtækjanna, helstu markaðssvæði, þarfir, hindranir o.fl. 


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Einstök íslensk upplifun - Vegur til vaxtar (2015)

Upplifunarhandbók unnin af Nýsköpunarmiðstöð Íslands í samvinnu við Íslandsstofu, Markaðsstofu Norðurlands og markaðsstofur landshlutanna. Tilgangurinn er að aðstoða fyrirtæki við að auka tekjumöguleika sína með áherslu á upplifun ferðamanna og tengja betur vöruþróun fyrirtækja við markaðsáherslur Íslandsstofu.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Kortlagning á finnska markaðnum (2014)

Skýrsla unnin í samstarfi við sendiráðið í Helsinki um útflutningtækifæri í Finnlandi (enska).


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Græn tækni - Sóknarfæri (2013)

Skýrslan er unnin í tengslum við verkefnið “CleanTech sóknarfæri”. Markmið verkefnisins er að kortleggja stöðu grænnar tækni á Íslandi í dag og fá yfirsýn yfir umfang, hindranir og sóknarfæri.  


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Heildarúttekt á íslenskri ferðaþjónustu (2013)

Í maí 2012 réð Íslandsstofa, með styrk frá verkefni um eflingu græna hagkerfisins, alþjóðlega ráðgjafafyrirtækið PKF til að kortleggja stöðu íslenskrar ferðaþjónustu í heild (master mapping) og skoða tækifæri og þörf á beinum erlendum fjárfestingum í greininni. 

Heildarúttekt á íslenskri ferðaþjónustu 2013 (heildarskýrsla, ensk útgáfa) Kortlagning útflutningsfyrirtækja með íslenskar náttúruvörur (2013)

Skýrsla um íslensk útflutningsfyrirtæki sem nota útdrætti úr jurtum, dýrum, örverum og steinefnum í framleiðslu sína.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna

Kortlagning UT geirans (2012) 

Skýrsla um eflingu samstarfs útflutningsfyrirtækja í hugbúnaðariðnaði með klasa hugmyndafræði að leiðarljósi, unnin 2012.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna


Kortlagning á hagrænum áhrifum skapandi greina (2011)

Skýrsla frá 2011 um efnahagsleg verðmæti skapandi greina.


Smellið á myndina til að lesa eða sækja skýrsluna