Loading…

Stjórn og stefna

Stjórn Íslandsstofu eru skipuð til þriggja ára í senn. Stjórnin skipar sex ráðgefandi fagráð úr mismunandi greinum atvinnulífsins með það að markmiði að stuðla að því að Íslandsstofa verði öflugur samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda. Nánar

Fagráð Íslandsstofu

Fagráðin eru Íslandsstofu til ráðuneytis við að móta stefnu og áherslur. Mikilvægt er að fagráðin vinni vel sem bakland Íslandsstofu og leggi sitt afmörkum til þess að móta sérstök verkefni og afla fjármuna til þeirra. Þau skulu sýna sjálfstæði um mótun tillagna, en endanleg ákvarðanataka er í höndum stjórnar. Nánar

Lög Íslandsstofu

Markmið laga þessara er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. Nánar

Stefnuyfirlit

Íslandsstofa er öflugur samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda og miðar að því að auka gjaldeyristekjur þjóðarinnar með því að efla markaðssókn Íslendinga erlendis. Íslandsstofa er vettvangur markaðs- og kynningarmála landsmanna á erlendri grund. Nánar