Loading…

Stjórn og stefna

Stjórn Íslandsstofu eru skipuð til þriggja ára í senn. Stjórnin skipar sex ráðgefandi fagráð úr mismunandi greinum atvinnulífsins með það að markmiði að stuðla að því að Íslandsstofa verði öflugur samstarfsvettvangur atvinnulífs og stjórnvalda.

Stjórn Íslandsstofu

Stjórn Íslandsstofu er skipuð sjö fulltrúum úr atvinnulífinu og frá stjórnvöldum.

Stjórn Íslandsstofu

Fagráð

Fagráðin eru stjórn Íslandsstofu til ráðuneytis við að móta stefnu og áherslur. 

Fagráð

Stefna og markmið

Íslandsstofa er vettvangur markaðs- og kynningarmála landsmanna á erlendri grund. Þjónusta Íslandsstofu byggir á víðtækri reynslu, sérhæfingu og faglegri dýpt, sem ekki er á færi einstakra aðila, auk hagkvæmri nýtingu fjármuna.

Stefna og markmið

Lög um Íslandsstofu

Markmið laga þessara er að efla ímynd og orðspor Íslands, styrkja samkeppnisstöðu íslensks atvinnulífs á erlendum mörkuðum og laða erlenda ferðamenn og fjárfestingu til landsins. 

Lög um Íslandsstofu