Loading…

Áherslur og markmið

Hlutverk sviðs matvæla, sjávarútvegs og landbúnaðar er að:


Svið matvæla, sjávarútvegs og landbúnaðar vinnur að því að efla ímynd og orðspor Íslands sem upprunalands hreinna og heilnæmra gæðaafurða úr sjávarútvegi og landbúnaði og kynna íslenska matarmenningu. Markmiðið er að auka verðmæti og gjaldeyrisöflun vegna sölu á afurðum úr þessum framleiðslugreinum.

Stefna og framtíðarsýn:


Lögð er áhersla á að sú þjónusta sem Íslandsstofa veitir á sviði matvæla, sjávarútvegs og landbúnaðar sé markviss og verkefnadrifin; áhersla er á skilgreind verkefni út frá skýrum markmiðum og langtímasjónarmiðum.

Sviðið hefur frumkvæði að því að leiða saman fyrirtæki og hagsmunaaðila í samstarf um markaðsverkefni og auka þannig slagkraft til kynningar á sameiginlegum hagsmunum útflytjenda.

Íslandsstofa vill vera virkur þátttakandi í víðtæku samstarfi á sviði markaðssetningar íslenskra matvæla erlendis.

Tvö fagráð, sjávarútvegs og matvæla, eru bakland sviðsins og tengsla- og áhrifanet sem stuðlar að því að sviðið geti sem best sinnt hlutverki sínu í að kynna íslenskar afurðir, matvæli og matarmenningu á alþjóðavettvangi.

Helstu áherslur í markaðsstarfi:


Svið matvæla, sjávarútvegs og landbúnaðar ber ábyrgð á stefnumarkandi áherslum í markaðsverkefnum og kynningarstarfi erlendis á matvælaafurðum og matarmenningu Íslendinga og mótun verkefna á því sviði. Þetta felur m.a. í sér mótun á meginskilaboðum og skilgreina markhópa erlendis og vera leiðandi í samskiptum við þá.

Sviðið greinir tækifæri fyrir árangursrík kynningarverkefni fyrir íslenskar matvælaafurðir á erlendum mörkuðum í samráði við hagsmunaaðila.

Sviðið vinnur í samstarfi við fyrirtæki og hagsmunaaðila að því að kynna íslenskar sjávarafurðir á völdum áherslumörkuðum og að því að kynna matvæli og íslenska matarmenningu á erlendum vettvangi. Unnið er í samstarfi við svið ferðaþjónustu að kynningu gagnvart erlendum ferðamönnum sem koma til landsins.

Sviðið hefur frumkvæði að því að leiða saman hagsmunaaðila innanlands (framleiðendur, söluaðilar og stjórnvöld) og hagsmunaaðila/kaupendur erlendis til að taka þátt í sameiginlegum markaðsverkefnum. Sviðið er þannig virkur þátttakandi í víðtæku samstarfi á sviði markaðssetningar erlendis á íslenskum matvælum og afurðum úr landbúnaði og sjávarútvegi, þ.m.t. kynningu á íslenska hestinum á heimsvísu.

Við erum virkur þátttakandi í víðtæku samstarfi á sviði markaðssetningar íslenskra matvæla erlendis.

Skýrslur:

Hér að neðan má finna kortlagningu íslenskra matvælafyrirtækja og tölfræðiupplýsingar um útflutning íslenskra matvæla.

ÚTFLUTNINGUR Á ÍSLENSKUM MATVÆLUM 2007-2017
Samantekt á útflutningi matvæla frá Íslandi á tíu ára tímabili frá 2007-2017. Mars 2018


ÚTFLUTNINGUR ÍSLENSKRA MATVÆLA: STÖÐUGREINING - TÆKIFÆRI - FRAMTÍÐARSÝN (2015)
Kortlagning íslenskra matvælafyrirtækja. Tilgangur kortlagningarinnar var m.a. að gefa yfirsýn og innsýn í framleiðslugreinar matvæla, kanna stöðu útflutnings og helstu útflutningsmarkaði, kanna þörf á handleiðslu og áhuga fyrirtækja í greininni á að taka þátt í samstarfi í markaðsverkefnum erlendis. Niðurstöður spurningakönnunar meðal matvælafyrirtækja á Íslandi (júní 2015). 
Spurningakönnunin var framkvæmd af Gallup og er hluti af kortlagningu íslenskra matvælafyrirtækja. Áslaug Þorbjörg Guðjónsdóttir

Áslaug Þorbjörg Guðjónsdóttir

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður