Andri Marteinsson

Forstöðumaður, iðnaður og þjónusta, Starfsemi sviðanna miðar að því að aðstoða fyrirtæki og starfsgreinahópa við að ná fótfestu á erlendum mörkuðum með fjölbreyttri þjónustu og ráðgjöf ásamt samræmdu markaðs- og kynningarstarfi.

Arnar Guðmundsson

Verkefnisstjóri, erlendar fjárfestingar, Arnar sér um útgáfu- og kynningarmál, sem og almenna upplýsingamiðlun. Þá heldur hann utan um verkefni sem tengjast fjárfestingum í ferðaþjónustu.

Áslaug Þorbjörg Guðjónsdóttir

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Áslaug sinnir verkefnum sem hafa það markmið að auka áhuga á íslenskum matvælum og íslenskri matarmenningu á erlendum mörkuðum. Hún sinnir almannatengslum og er tengiliður sviðsins við viðskiptafulltrúa í sendiráðum erlendis.

Berglind Steindórsdóttir

Sýningastjóri, Berglind stýrir og heldur utan um þátttöku íslenskra fyrirtækja á vörusýningum erlendis í hinum ýmsu greinum.

Birgir Þorsteinn Jóakimsson

Verkefnastjóri, samskiptasvið, Birgir sér um hönnun kynningarefnis og ritstjórn myndefnis fyrir Íslandsstofu og heldur utan um ýmis vefútgáfumál.

Björgvin Þór Björgvinsson

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Björgvin sinnir verkefnum á sviði matvælageirann, þ.á.m. kynningarmálum fyrir Iceland Responsible Fisheries verkefnið og markaðsverkefni sem miðar að því að kynna þorskafurðir í Suður Evrópu.

Bryndís Eiríksdóttir

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Bryndís sinnir greiningarvinnu og uppbyggingu nýrra verkefna. Hún er tengiliður við íslensk fyrirtæki í matvælagreinum, öðrum en sjávarútvegi.

Brynja Berndsen Bjarkadóttir

Verkefnisstjóri, samskiptasvið, Brynja sinnir útgáfu- og kynningarmálum fyrir Íslandsstofu.

Daði Guðjónsson

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, Daði er sérstakur tengiliður við verkefnið Ísland - allt árið/ Inspired by Iceland

Einar Hansen Tómasson

Verkefnisstjóri, erlendar fjárfestingar, Einar heldur utan um fjárfestingar er varða gagnaver, skapandi greinar og landbúnað. Þá er hann í forsvari fyrir Film in Iceland verkefnið.

Erna Björnsdóttir

Verkefnisstjóri, erlendar fjárfestingar, Erna heldur utan um verkefni tengd fjárfestingum í líftækni, fjölnýtingu jarðvarma, koltrefjum og efnaiðnaði, auk kynningar á tækifærum vegna fríverslunarsamninga.

Esther Helga Ólafsdóttir

Þjónustufulltrúi, Esther sinnir almennum móttökustörfum og hefur umsjón með gagnavörslu fyrir Íslandsstofu.

Eyjólfur Árnason

Kerfisstjóri

Flosi Eiríksson

Verkefnisstjóri, ráðgjöf og fræðsla

Guðný Káradóttir

Forstöðumaður, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Guðný er einnig markaðsstjóri Iceland Responsible Fisheries en markaðs- og kynningarmál verkefnisins heyra undir sviðið.

Gunnar Sigurðarson

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, Gunnar hefur umsjón með erlendum almannatengslum og fjölmiðlaferðum ásamt ákveðnum markaðsverkefnum.

Gunnhildur Ásta Guðmundsdóttir

Verkefnisstjóri, iðnaður og þjónusta/ráðgjöf og fræðsla

Inga Hlín Pálsdóttir

Forstöðumaður, ferðaþjónustu og skapandi greina, Sviðið beinist að því að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi ásamt því að kynna Ísland sem upprunaland skapandi greina og styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis.

Ingólfur Sveinsson

Skrifstofu- og fjármálastjóri

Ingveldur Ásta Björnsdóttir

Verkefnisstjóri, iðnaður og þjónusta, Ingveldur sinnir verkefnum sem efla áhuga og eftirspurn erlendis eftir íslensku hugviti, vöru og þjónustu.

Ísak Kári Kárason

Verkefnisstjóri, ráðgjöf og fræðsla

Jelena Ohm

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, * Í FÆÐINGARORLOFI *, Jelena vinnur að því að að styrkja ímynd íslenska hestsins í vitund fólks um allan heim og byggja upp sterkt vörumerki, Horses of Iceland.

Jón Ásbergsson

Framkvæmdastjóri

Karen Möller Sívertsen

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, Karen hefur umsjón með erlendum almannatengslum og fjölmiðlaferðum.

Kristinn Björnsson

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Kristinn vinnur einkum í markaðsverkefni sem kynnir þorskafurðir í Suður Evrópu og sinnir vef- og samfélagsmiðlum sviðsins.

Kristjana Rós Guðjohnsen

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar *Í FÆÐINGARORLOFI*, Kristjana er sérstakur tengiliður við listir og skapandi greinar og sér um almannatengsl og fjölmiðlaferðir. Þá er hún einnig sérstakur tengiliður við Iceland Naturally verkefnið.

Margrét Helga Jóhannsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, tengiliður við Frakkland og Iceland Naturally, Margrét sér einnig um skipulagningu á viðburðum erlendis.

María Björk Gunnarsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, tengiliður við Bretland og N-Ameríku, María sér um erlent tengslastarf, viðburði og almannatengsl í Bretlandi og Norður- Ameríku.

Oddný Arnarsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, tengiliður við Norðurlöndin, Benelux-löndin, Eys, Oddný sér um erlent tengslastarf, viðburði og almannatengsl á fyrrnefndum mörkuðum.

Sigríður Ragnarsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, tengiliður við Suður- og Mið-Evrópu, Sigríður heldur utan um erlenda viðburði og tengslastarf á þessum mörkuðum.

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, Sigríður hefur umsjón með erlendum almannatengslum og fjölmiðlaferðum á öllum mörkuðum. Hún er einnig sérstakur tengiliður við Ísland – allt árið og ákveðin markaðsverkefni.

Sveinn Birkir Björnsson

Forstöðumaður, samskiptasvið, Sveinn Birkir ritstýrir útgáfu kynningarefnis Íslandsstofu, bæði prentefni, vefjum og samfélagsmiðlum.

Sveinn Guðmar Waage

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar. Samfélagsmiðlar Inspired by Iceland.

Þorleifur Þór Jónsson

Viðskiptasendinefndir, tengiliður við ferðaþjónustu á fjarmörkuðum, Þorleifur sér um viðburðaskipulagningu erlendis, þar með talið viðskiptasendinefndir og kynningarfundi sem og móttöku erlendra sendinefnda til Íslands.

Þór E. Bachmann

Verkefnisstjóri, erlendar fjárfestingar.

Þórdís Pétursdóttir

Starfsnemi, ferðaþjónusta og skapandi greinar

Þórdís Anna Gylfadóttir

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarúvegur og landbúnaður, Þórdís Anna er verkefnisstjóri fyrir Horses of Iceland markaðsverkefnið.

Þórður H. Hilmarsson

Forstöðumaður, erlendar fjárfestingar, Fjárfestingarsvið Íslandsstofu hefur það hlutverk að laða beina erlenda fjárfestingu til Íslands.

Þórey Þ. Þórarinsdóttir

Þjónustufulltrúi, Þórey sinnir almennum móttökustörfum og hefur umsjón með reikningagerð fyrir Íslandsstofu.

Andri Marteinsson

Forstöðumaður, iðnaður og þjónusta, Starfsemi sviðanna miðar að því að aðstoða fyrirtæki og starfsgreinahópa við að ná fótfestu á erlendum mörkuðum með fjölbreyttri þjónustu og ráðgjöf ásamt samræmdu markaðs- og kynningarstarfi.

Arnar Guðmundsson

Verkefnisstjóri, erlendar fjárfestingar, Arnar sér um útgáfu- og kynningarmál, sem og almenna upplýsingamiðlun. Þá heldur hann utan um verkefni sem tengjast fjárfestingum í ferðaþjónustu.

Áslaug Þorbjörg Guðjónsdóttir

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Áslaug sinnir verkefnum sem hafa það markmið að auka áhuga á íslenskum matvælum og íslenskri matarmenningu á erlendum mörkuðum. Hún sinnir almannatengslum og er tengiliður sviðsins við viðskiptafulltrúa í sendiráðum erlendis.

Berglind Steindórsdóttir

Sýningastjóri, Berglind stýrir og heldur utan um þátttöku íslenskra fyrirtækja á vörusýningum erlendis í hinum ýmsu greinum.

Birgir Þorsteinn Jóakimsson

Verkefnastjóri, samskiptasvið, Birgir sér um hönnun kynningarefnis og ritstjórn myndefnis fyrir Íslandsstofu og heldur utan um ýmis vefútgáfumál.

Björgvin Þór Björgvinsson

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Björgvin sinnir verkefnum á sviði matvælageirann, þ.á.m. kynningarmálum fyrir Iceland Responsible Fisheries verkefnið og markaðsverkefni sem miðar að því að kynna þorskafurðir í Suður Evrópu.

Bryndís Eiríksdóttir

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Bryndís sinnir greiningarvinnu og uppbyggingu nýrra verkefna. Hún er tengiliður við íslensk fyrirtæki í matvælagreinum, öðrum en sjávarútvegi.

Brynja Berndsen Bjarkadóttir

Verkefnisstjóri, samskiptasvið, Brynja sinnir útgáfu- og kynningarmálum fyrir Íslandsstofu.

Daði Guðjónsson

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, Daði er sérstakur tengiliður við verkefnið Ísland - allt árið/ Inspired by Iceland

Einar Hansen Tómasson

Verkefnisstjóri, erlendar fjárfestingar, Einar heldur utan um fjárfestingar er varða gagnaver, skapandi greinar og landbúnað. Þá er hann í forsvari fyrir Film in Iceland verkefnið.

Erna Björnsdóttir

Verkefnisstjóri, erlendar fjárfestingar, Erna heldur utan um verkefni tengd fjárfestingum í líftækni, fjölnýtingu jarðvarma, koltrefjum og efnaiðnaði, auk kynningar á tækifærum vegna fríverslunarsamninga.

Esther Helga Ólafsdóttir

Þjónustufulltrúi, Esther sinnir almennum móttökustörfum og hefur umsjón með gagnavörslu fyrir Íslandsstofu.

Eyjólfur Árnason

Kerfisstjóri

Flosi Eiríksson

Verkefnisstjóri, ráðgjöf og fræðsla

Guðný Káradóttir

Forstöðumaður, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Guðný er einnig markaðsstjóri Iceland Responsible Fisheries en markaðs- og kynningarmál verkefnisins heyra undir sviðið.

Svið matvæla, sjávarútvegs og landbúnaðar vinnur að því að efla ímynd og orðspor Íslands sem upprunalands hreinna og heilnæmra gæðaafurða úr sjávarútvegi og landbúnaði og kynna íslenska matarmenningu. Markmiðið er að auka verðmæti útflutningsafurða í þessum greinum.

Gunnar Sigurðarson

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, Gunnar hefur umsjón með erlendum almannatengslum og fjölmiðlaferðum ásamt ákveðnum markaðsverkefnum.

Gunnhildur Ásta Guðmundsdóttir

Verkefnisstjóri, iðnaður og þjónusta/ráðgjöf og fræðsla

Inga Hlín Pálsdóttir

Forstöðumaður, ferðaþjónustu og skapandi greina, Sviðið beinist að því að laða til landsins erlenda ferðamenn með samræmdu kynningar- og markaðsstarfi ásamt því að kynna Ísland sem upprunaland skapandi greina og styðja við kynningu á íslenskri menningu erlendis.

Ingólfur Sveinsson

Skrifstofu- og fjármálastjóri

Ingveldur Ásta Björnsdóttir

Verkefnisstjóri, iðnaður og þjónusta, Ingveldur sinnir verkefnum sem efla áhuga og eftirspurn erlendis eftir íslensku hugviti, vöru og þjónustu.

Ísak Kári Kárason

Verkefnisstjóri, ráðgjöf og fræðsla

Jelena Ohm

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, * Í FÆÐINGARORLOFI *, Jelena vinnur að því að að styrkja ímynd íslenska hestsins í vitund fólks um allan heim og byggja upp sterkt vörumerki, Horses of Iceland.

Jón Ásbergsson

Framkvæmdastjóri

Karen Möller Sívertsen

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, Karen hefur umsjón með erlendum almannatengslum og fjölmiðlaferðum.

Kristinn Björnsson

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarútvegur og landbúnaður, Kristinn vinnur einkum í markaðsverkefni sem kynnir þorskafurðir í Suður Evrópu og sinnir vef- og samfélagsmiðlum sviðsins.

Kristjana Rós Guðjohnsen

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar *Í FÆÐINGARORLOFI*, Kristjana er sérstakur tengiliður við listir og skapandi greinar og sér um almannatengsl og fjölmiðlaferðir. Þá er hún einnig sérstakur tengiliður við Iceland Naturally verkefnið.

Margrét Helga Jóhannsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, tengiliður við Frakkland og Iceland Naturally, Margrét sér einnig um skipulagningu á viðburðum erlendis.

María Björk Gunnarsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, tengiliður við Bretland og N-Ameríku, María sér um erlent tengslastarf, viðburði og almannatengsl í Bretlandi og Norður- Ameríku.

Oddný Arnarsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, tengiliður við Norðurlöndin, Benelux-löndin, Eys, Oddný sér um erlent tengslastarf, viðburði og almannatengsl á fyrrnefndum mörkuðum.

Sigríður Ragnarsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, tengiliður við Suður- og Mið-Evrópu, Sigríður heldur utan um erlenda viðburði og tengslastarf á þessum mörkuðum.

Sigríður Dögg Guðmundsdóttir

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar, Sigríður hefur umsjón með erlendum almannatengslum og fjölmiðlaferðum á öllum mörkuðum. Hún er einnig sérstakur tengiliður við Ísland – allt árið og ákveðin markaðsverkefni.

Sveinn Birkir Björnsson

Forstöðumaður, samskiptasvið, Sveinn Birkir ritstýrir útgáfu kynningarefnis Íslandsstofu, bæði prentefni, vefjum og samfélagsmiðlum.

Sveinn Guðmar Waage

Verkefnisstjóri, ferðaþjónusta og skapandi greinar. Samfélagsmiðlar Inspired by Iceland.

Þorleifur Þór Jónsson

Viðskiptasendinefndir, tengiliður við ferðaþjónustu á fjarmörkuðum, Þorleifur sér um viðburðaskipulagningu erlendis, þar með talið viðskiptasendinefndir og kynningarfundi sem og móttöku erlendra sendinefnda til Íslands.

Þór E. Bachmann

Verkefnisstjóri, erlendar fjárfestingar.

Þórdís Pétursdóttir

Starfsnemi, ferðaþjónusta og skapandi greinar

Þórdís Anna Gylfadóttir

Verkefnisstjóri, matvæli, sjávarúvegur og landbúnaður, Þórdís Anna er verkefnisstjóri fyrir Horses of Iceland markaðsverkefnið.

Þórður H. Hilmarsson

Forstöðumaður, erlendar fjárfestingar, Fjárfestingarsvið Íslandsstofu hefur það hlutverk að laða beina erlenda fjárfestingu til Íslands.

Þórey Þ. Þórarinsdóttir

Þjónustufulltrúi, Þórey sinnir almennum móttökustörfum og hefur umsjón með reikningagerð fyrir Íslandsstofu.